Bagaimana Kaedahnya

Skim Saraan Bercagar ialah sejenis pinjaman yang membolehkan pemilik rumah yang telah bersara menukar aset harta kediaman mereka kepada sumber tetap pendapatan bulanan sepanjang tempoh persaraan mereka. Pemilikan rumah masih dikekalkan, membolehkan mereka tinggal di kediaman mereka sepanjang tempoh pinjaman

Pembayaran Balik Pinjaman

bila

Bila

Setelah kematian peminjam atau peminjam bersama, yang mana berlaku kemudian.

Ketika Hayat Pemilik Kediaman

Ketika Hayat Pemilik Kediaman

Tiada pembayaran balik dikehendaki ketika peminjam atau peminjam bersama masih hidup kecuali pinjaman itu ditamatkan atas sebab-sebab tertentu.

Apa yang akan Berlaku

Apa yang akan Berlaku

Hartanah tersebut akan dijual untuk menyelesaikan jumlah pinjaman tertunggak. Apa-apa baki daripada hasil jualan hartanah akan diserahkan sebagai harta peninggalan peminjam.

Kelayakan

Syarat bagi Peminjam

Syarat bagi Peminjam

  • Warganegara Malaysia
  • 55 tahun dan ke atas
  • Pemilik atau pemilik bersama rumah kediaman
  • Bagi pinjaman secara bersama, peminjam bersama boleh terdiri daripada pasangan, ibu/bapa, adik beradik atau anak, tertakluk kepada had umur.
Syarat bagi Hartanah

Syarat bagi Hartanah

  • Harta kediaman di Malaysia yang dipegang atas nama Peminjam atau peminjam bersama.
  • Bagi Pinjaman Skim Saraan Bercagar, perlu ada pemilikan bersama hartanah.
  • Hartanah hendaklah pemilik yang didiami oleh pemilik dan merupakan tempat kediaman utama.
  • Bebas daripada apa-apa halangan seperti gadai janji dan liabiliti kewangan lain

Jaminan untuk masa depan anda dengan Skim Saraan Bercagar (SSB).

Jaminan untuk masa depan anda dengan Skim Saraan Bercagar (SSB).
icon-blue-font.svg
M
L
XL
XXL